سخن سرا

بر بال اندیشه پرواز کن...

سخن سرا

بر بال اندیشه پرواز کن...

مسعود پایمرد، دانشجوی رشته ی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام

حدود 8 سال است در زمینه ی اجرای صحنه ای فعالم... گاهی شعر و داستان می نویسم و علاقه ی زیادی به فیلم و سینما دارم.

شما می توانید در اینستاگرام پیگیر کارهای من باشید: 

@paymardmasoud