سخن سرا

بر بال اندیشه پرواز کن...

سخن سرا

بر بال اندیشه پرواز کن...

مسعود پایمرد:

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی رشته ی راهنمایی و مشاوره؛ دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس ایلام

عضو خانواده‌ی بزرگ فرهنگیان و آموزش و پرورش

مربی پرورشی، مدرس فن بیان و سخنوری

حدود 8 سال است در زمینه ی اجرای صحنه ای فعالم... گاهی شعر و داستان می نویسم و علاقه ی زیادی به فیلم و سینما دارم.

شما می توانید در اینستاگرام پیگیر کارهای من باشید: 

https://www.instagram.com/paymardmasoud